نوع سازه: پل عابر پیاده 

موقعیت: ساری، بلوار امام رضا، پل تجن

ابعاد: 30*3 متر

روشنایی: دارد

توضیحات: -