آدرس تابلو : مازندران، ساری، بلوار آزادی، جنب اداره برق

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : داخل شهر

ابعاد : 4*3 متر

روشنایی : دارد

اطلاعات تماس : 09101015123

روز