آدرس تابلو : مازندران، ساری، بلوار کشاورز جنب پارک شمس

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : رو به شهر کیاسر

ابعاد : 15*3 متر

روشنایی : دارد

اطلاعات تماس : 09101015123

روز