آدرس تابلو : ابتدای بلوار داراب

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : روبروی رستوران عبدالله

ابعاد : 8*4 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 150,000 تومان

روز