آدرس تابلو : میدان امام - جنب بانک صادرات

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : رو به میدان امام (سمت راست)

ابعاد : 25*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 250,000 تومان

روز