آدرس تابلو : سه راه کشاورزی

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : نصب شده در اتحادیه دانش آموزی

ابعاد : 11*4 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 134,000 تومان

روز