آدرس تابلو : بعد از پل تجن - جنب پارک قائم

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : رو به شهر ساری

ابعاد : 30*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 167,000 تومان

روز