آدرس تابلو : ایستگاه تاکسی کیاکلا - (میدان مادر)

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : ورودی شهر

ابعاد : 5.6*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 50,000 تومان

روز