پوستر فراخوان جشنواره لیلم

پوستر فراخوان جشنواره لیلم

و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده.

در بخشی از فراخوان می خوانیم: "جشنواره موسیقی لیلم، یک تلاش فرهنگی است در جان این کهن بوم و پاسخی است برای فرهنگ بیگانه که می‌تواند افزون بر پیشرفت موسیقی آئینی و بومیِ البرزنشینان، یک بازنگری باشد در جهت ماندگاری بیشتر و ریشه دواندن این موسیقیِ تبارمند در رگ‌های خشکیده‌ی فرهنگ بومیِ ایران زمین."

 

طراحی و ایده پردازی و اجرا پوستر این جشنواره توسط آژانس تبلیغاتی ایزنما انجام شده است.

تاریخ

20 ارديبهشت 1398

برچسب ها

طراحی