طراحی و بسته بندی سی دی

طراحی و بسته بندی سی دی

طراحی و چاپ لیبل سی دی و کاور سی دی یکی از مسائل مورد توجه سازمان است.

گروه طراحی ایزنما عهده دار امور طراحی و چاپ روی سی دی و دی وی دی تبلیغاتی و حتی رایت آنها در تعداد مورد نظر مشتریان گرامی می باشد.

تاریخ

20 ارديبهشت 1398

برچسب ها

طراحی